עשה ואל תעשה בגבס

  • בבניית מחיצות ותקרות-אין להשתמש בלוחות אשר עוביים קטן מ 12 מ"מ. יש להתעקש על כך מול הקבלן המבצע משום שלאורך זמן הפלטות יפגעו(במחיצות) או יתעוותו ממשקל גופי התאורה(בתקרה).
  • כאשר בונים תקרת גבס אין לחבר את לוחות הגבס בצורה סימטרית - אלא בשיטת הבלוקים-התקנה בשיטה זו מחזקת את התקרה.
  • כאשר בונים אלמנט עגול מגבס- אין להרטיב את הפלטות בשום צורה ואופן כדי להגמישן!  טעות נפוצה זו גורמת לפלטה להתעוות ולאורך זמן העיגול יכול לשנות את צורתו וסדקים יופיעו בחיבורים.
  • בבניית מחיצות יש לבודד את היקף הקיר במגע שבין הקונסטרוקציה לקירות,הרצפה והתקרה  ע"י הנחת תשתית בידוד מותאמת- אשר תמנע ויברציות, וחשוב מכך תמנע התחשמלות במקרה שאחד מחוטי החשמל ייגע בקונסטרוקציה.
  • אין לבצע עבודות-ואפילו הקטנות ביותר מול אדם אשר אינו קבלן רשום. עובדה אשר אינה ידועה לכולם היא שכאשר ישנה תקלה או פציעה של אחד מבני הבית או אפילו של הפועל- הדבר עלול לגרור את בעל הנכס עצמו לבית המשפט ולהוצאות כספיות גדולות משום שלפועל אין ביטוח ולכן ההוצאות יוטלו על בעל הנכס-בשונה מקבלן רשום אשר מחוייב בביטוח הנכס ובביטוחי בריאות.
בניית אתרים - טואול